Thule Mont Blanc pewag Taurus Atera Cruz Inter Pack

Zasady zakupów

Informacje dot. specyfikacji produktów

1) Bagażniki bazowe

-Podana nośność max. dotyczy danej linii bagażników bazowych. W niektórych przypadkach może być ona zmniejszona ze względu na np. obniżoną wartość całkowitej nośności dachu podawaną przez producenta samochodu; np. bagażnik Mont Blanc Supra 002- dopuszczalna ładowność - 75kg, natomiast Ford podaje dopuszczalną ładowność dachu samochodu Ford Fusion - 35kg.

2) Łańcuchy śniegowe

Przed przystąpieniem do instalacji i korzystania z łańcuchów śniegowych należy dokładnie zapoznać się z broszurą dotyczącą eksploatacji i konserwacji pojazdu dostarczoną przez producenta: większość producentów dostarcza wskazówek na temat korzystania z łańcuchów śniegowych.
Firma Mobilbox nie odpowiada za szkody w mieniu i/lub na osobach oraz/lub na zwierzętach powstałe w wyniku nieprawidłowego użytkowania łańcuchów śniegowych lub ich użytkowania niezgodnie ze wskazówkami zawartymi w broszurze dotyczącej eksploatacji i konserwacji pojazdu.

Firma Mobilbox nie bierze odpowiedzialności za ewentualne różnice pomiędzy właściwościami technicznymi i/lub cechami pojazdów i/lub opon a pojazdem i/lub oponami klienta.
Przed rozpoczęciem korzystania z łańcuchów śniegowych zalecane jest przeprowadzenie próby w bezpiecznych warunkach, na krótkim odcinku drogi i przy wolnej jeździe, mającej na celu sprawdzenie, czy między łańcuchem i częściami mechanicznymi pojazdu nie występują zakłócenia.
Dane zawarte w tym katalogu mają charakter orientacyjny. Użytkownik musi samodzielnie sprawdzić, czy właściwości pojazdu i opon pozwalają na prawidłowe zamontowanie i użytkowanie łańcuchów śniegowych.

np: Opel Insignia - rozmiar opon : 245/45-18" - ze względu na mały prześwit pomiędzy oponą a elementami zawieszenia można stosować tylko łańcuchy zewnętrzne. Dtotyczy to także niektórych samochodów typu SUV, np : Volvo XC-60, rozmiar opon 235/60-18".

W wielu przypadkach znaczenie ma także szerokość felgi (oznaczenie J) . Np. Vw Passat B8 ( po 2015r) rozmiar opon 215/55-17- przy felgach do 6,5J można stosować łańcuchy tradycyjne z samonapinaczem, napomiast przy szerokości felgi J7 - już tylko łańcuchy zewnętrzne.

PROSIMY UWAŻNIE PRZECZYTAĆ!
 
Przed przystąpieniem do instalacji i korzystania z łańcuchów śniegowych należy dokładnie zapoznać się z broszurą dotyczącą eksploatacji i konserwacji pojazdu dostarczoną przez producenta: większość producentów dostarcza wskazówek na temat korzystania z łańcuchów śniegowych. 
Firma Mobilbox nie odpowiada za szkody w mieniu i/lub na osobach oraz/lub na zwierzętach powstałe w wyniku nieprawidłowego użytkowania łańcuchów śniegowych lub ich użytkowania niezgodnie ze wskazówkami zawartymi w broszurze dotyczącej eksploatacji i konserwacji pojazdu.

Jeżeli chcesz upewnić się jakie łańcuchy będą odpowiednie i bezpieczne dla twojego samochodu, sprawdź w instrukcji pojazdu, lub skontaktuj się z nami. Posiadamy katalogi producentów łańuchów śniegowych zawierajace zalecenia dla każdego samochodu przy montowanych seryjnie rozmiarach opon.
.

Bagażniki rowerowe na hak holowniczy.

Z dniem 01.01.2016r znowelizowana została ustawa określająca wymagane oświetlenie w przyczepach i bagażnikach montowanych na haku holowniczym. Dotyczy także bagażników montowanych na tylnej klapie samochodu, jeżeli tylne światła i (lub) tablica rejestracyjna są zasłonięte.

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Warszawa, dnia 26 listopada 2015 r. Poz. 1966 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I RO ZWOJU1) z dnia 3 listopada 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia2) :

Na podstawie art. 66 ust. 5 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r. poz. 1137, z późn. zm.3)) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. z 2015 r. poz. 305 i 1077) w § 7 po ust. 8 dodaje się ust. 8a w brzmieniu:

„8a. W przypadku gdy obciążony albo nieobciążony bagażnik został zamontowany na kuli urządzenia sprzęgającego albo zintegrowany z nadwoziem pojazdu, w sposób naruszający art. 60 ust. 1 pkt 2 ustawy, bagażnik powinien być wyposażony w:

1) światła, o których mowa w § 12 ust. 1 pkt 3–5, 7, 8, 12–14, spełniające wymagania określone w załączniku nr 6 do rozporządzenia;

2) miejsce przewidziane do umieszczenia tablicy rejestracyjnej, spełniające wymagania określone w załączniku nr 5 do rozporządzenia.”.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 r.

Minister Infrastruktury i Rozwoju: M. Wasiak

 

Rozdział 3 Światła

§ 12. 1. Pojazd, z zastrzeżeniem ust. 2, wyposaża się w następujące światła zewnętrzne:

1) drogowe – pojazd samochodowy, którego konstrukcja umożliwia rozwijanie prędkości przekraczającej 40 km/h;

2) mijania – pojazd samochodowy;

3) kierunkowskazów – pojazd samochodowy i przyczepa; nie stosuje się do motocykla jednośladowego zarejestrowanego po raz pierwszy przed dniem 1 stycznia 1986 r.;

4) hamowania „stop” – pojazd samochodowy i przyczepa;

5) oświetlające tylną tablicę rejestracyjną – pojazd samochodowy i przyczepa;

6) pozycyjne przednie – pojazd samochodowy oraz przyczepa o szerokości 1,6 m lub więcej;

7) pozycyjne tylne – pojazd samochodowy i przyczepa;

8) odblaskowe tylne inne niż trójkątne – pojazd samochodowy;

9) odblaskowe tylne trójkątne – przyczepa;

10) odblaskowe przednie – przyczepa;

11) odblaskowe boczne – pojazd samochodowy o długości przekraczającej 6,0 m, ciągnik siodłowy i przyczepa;

12) awaryjne – pojazd samochodowy, z wyjątkiem motocykla, i przyczepa;

13) przeciwmgłowe tylne – pojazd samochodowy, z wyjątkiem motocykla, i przyczepa;

14) cofania – pojazd samochodowy, z wyjątkiem motocykla, i przyczepa o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 750 kg; dotyczy przyczepy zarejestrowanej po raz pierwszy po dniu 1 sierpnia 2009 r.;

15) obrysowe przednie i tylne – pojazd samochodowy i przyczepa, których szerokość przekracza 2,1 m; nie stosuje się do podwozia samochodu ciężarowego z kabiną w zakresie świateł obrysowych tylnych;

16) pozycyjne boczne – pojazd samochodowy i przyczepa, których długość przekracza 6 m.

 

Tylko bagażniki posiadające oświetlenie 13-PIN posiadają pełne oświetlenie.