Thule Mont Blanc pewag Taurus Atera Cruz Inter Pack

Zasady zakupów

Zasady zakupów

Gwarancja i serwis
Wszystkie produkty dostępne w sklepie internetowym  są produktami nowymi oraz objętymi gwarancją. Czas gwarancji jaką objęty jest produkt w zależności od produktu wynosi od 2 do 6 lat. Szczegółowe informacje dotyczące okresu gwarancji dla danego produktu znajdują się w opisie produktu.

Wszelkie reklamacje dotyczące produktów objętych gwarancją należy kierować w jeden z poniższych sposobów:


- wysyłając wypełnione zgłoszenie reklamacyjne na adres:
Mobilbox
ul.Józefowska 22, 40-144 Katowice

- wysyłając skan wypełnionego zgłoszenia reklamacyjnego na adres mailowy: 
mobilbox@wp.pl

 

Celem rozpatrzenia reklamacji Towaru, Klient powinien przesłać lub dostarczyć reklamowany Towar wraz z dowodem zakupu. Reklamowany Towar należy dostarczyć lub przesłać na adres:
Mobilbox
ul. Józefowska 22, 40-144 Katowice


Sprzedawca w ciągu 14 (czternaście) dni ustosunkuje się do reklamacji Towaru zgłoszonej przez Klienta i powiadomi go o sposobie dalszego postępowania.

Oferta wypożyczalni łańcuchów śniegowych i bagażników tylko stacjonarnie w sklepie, bez usługi z wysyłką produktu.